///

Tiny designstudio. Wat maak ik?

Een roman, podcasts, radio, wc papier van tuinafval & privacy kleding

Nynke Schaaf is oprichtster van design studio ConComCow (2015), geworteld in het Schielandshuis. Vanuit het Huis van de Stad maakt zij speelse projecten, bijeenkomsten en verhalen rond digitale inclusie, duurzaamheid en sociale innovatie in Rotterdam. Zij wil graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan het gesprek over de stedelijke economie en de toekomst van werk. Hiermee brengt zij belanghebbenden en nieuwsgierige Rotterdammers in dialoog samen om tot verbeteringen en innovaties in de stad te komen. Ze organiseert met een klein team programma ’s en projecten waarbij zij grote bedrijven, kennisinstellingen en de overheid enerzijds, en MKB en lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en burger initiatieven anderzijds samenbrengt om te komen tot nieuwe inzichten, aanpakken en werkwijzen die het dagelijks leven in de stad voor iedereen beter maken. Ondernemers, ZZP’ers, werkgevers, werknemers, studenten en stagiaires, jong en oud, vragen zich allemaal af wat de toekomst hen gaat brengen. Die zal sociaal, digitaal en duurzaam zijn wat ConComCow betreft.


Het Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 3011 GK in Rotterdam.

Telefoon: 06 22 03 3641 en e-mail: hello@concomcow.nl