Duurzaam

Hergebruik van materialen en grondstoffen staat centraal in de filosofie van ConComCow. Zo werken wij op ons tiny office met zoveel mogelijk producten die een tweede leven kennen, is onze koffie en thee van fair trade makelij en scheiden en recyclen wij ons afval. We werken met zelf opgewekte energie voor onze apparaten.

Op elk stopcontact hebben we een smart schakelaar geïnstalleerd waarmee we ons energieverbruik kunnen reguleren. Ook hebben we planten die de lucht zuiveren, doen we mee aan een plasticvrij dieet en halen we onze inkopen op maximaal 30 kilometer van de stad om zo onze voetafdruk op de aarde te verkleinen.

In 2018 ondertekenden wij een Universele Verklaring voor de Rechten van het Materiaal die ervoor moet zorgen dat er niets verloren gaat van de grondstoffen die we hebben. Zo voeren wij met ons tiny office telkens kleine verbeteringen door in het verduurzamen van het Schielandshuis en de stad.

Bezoekadres:
Het Schielandshuis – Huis van de Stad
Korte Hoogstraat 31 3011 GK Rotterdam.